| Start | Aktuellt | BilderOm klubben | Styrelsen | Länkar | Kontakta oss |

<--Tillbaka till "Protokoll och verksamhets- berättelser"

Verksamhetsberättelse TJÄRNBERGS SKOTERKLUBB 2010

STYRELSEN:

Ordförande: Hilding Andersson (valdes att efterträda Hans Andersson vid årsmötet 2010)

Vice ordförande: Per Christian ”Kikken” Jacobsen

Sekreterare: Annica Gustavsson (valdes att efterträda  Mikael Berglund vid årsmötet 2010).

Kassör: Valborg Gustavson

Ledamot: Leif Larsson

Ledamot:  HansEnoksen (efterträdde Tommy Nyman)

Revisorer: Anita Nyman och Kenneth Wiklund

Revisorssuppleanter: Tommy Nyman och Andreas Marklund (efterträdde Kenneth Lundgren)

Valberedningen: Frenk Jacobsen och Gunnar Andersson (efterträdde Leif Larsson)

 

VERKSAMHET

Under verksamhetsåret har vi haft ett medlemsmöte (årsmöte) 2010-04-15 vid vilket protokoll fördes.

Utöver detta så har styrelsen per telefon dryftat och fattat beslut som bland annat gällt följande:

·         Beslut om inköp av skrivare till Skoterklubbens dator.

·         Beslut om inköp av sladd. Klubben har idag 7 stycken sladdar.

·         Beslut att bemyndiga Annica Gustavsson att föra över pengar till ”Jäckvikskortet” vid behov. Betalkortet används till inköp av drivmedel och oljor till klubbens skotrar, inköp av varor till klubbens trivselaktiviteter.

·         Beslut om inköp av skoter.

·         Beslut om inköp av nya kryssmarkeringar för bättre utmärkning av lederna.

Tjärnbergs Skoterklubb arbetar för ett stort miljö- och säkerhetstänkande och har satsat mycket på information till alla som vistas inom området.

Antal km som sköts av Tjärnbergs skoterklubb:

Tjärnberg-Kruompa                              20 km enkel väg

Tjärnberg-Lismejaure                           16 km enkel väg

Tjärnberg-Greppejaure                        20 km enkel väg

Tjärnberg-Naula                                   13 km enkel väg

Tjärnberg-Saptatjärnarna                     12 km enkel väg

Ruskning Tjidtjak-Naula                     ca 6 km enkel väg

 

 

AKTIVITETER

Skoterklubben har ruskat och sladdat leder allt efter behov. Stort TACK till alla som ställt upp och gjort det.

Vi värnar om att ruska över sjöar/vattendrag och märkning av farliga ställen där det är risk för svag is och/eller olyckor. Vi har tagit fram anslagstavlor som vi satt ut vid trädgränsens övergångar. Informationstavlor finns även i Tjärnberg (3 stycken), på Järtajaure, Naula och vid gamla renslakteriet.

Under 2010 utökades fasta kryssmarkeringar över myrar. De fasta kryssmarkeringarna längs färdstråken Kruompa-Trädgränsen, Naula-Lismejaure, Barga-Lismejaure och Naula-Trädgränsen har uppdaterats.

Under våren 2010 anordnade vi aktiviteter och lekar för barn och ungdomar. Bland annat skidtävlingar, korvgrillning med mera. Tack till Hans Enoksenm.fl som ordnade det så bra!

Skotersäsongen avslutades Valborgshelgen i vanlig ordning då Skoterklubben bjuder på korv och dryck vid majbrasan.

Höstupptakten 2010 var den 11 september då vi samlades för att hugga ruskor till skoterlederna. I samband med den träffen fick vi också ström till skoterförrådet. Tack till Lars-Ola Gustavsson för det.

Vi avslutade höstupptakten med surströmming och/eller grillat och trevligt samkväm.

 

ÖVRIGT

Skoterklubben har erhållit 14000 kronor i bidrag från Arjeplogs kommun.

Stefan Andersson har gjort ett gediget arbete med klubbens hemsida. Där finns förutom foton, information, protokoll med mera även statistik på antal besökare vilket har ökat markant. Tack till Stefan!

Vi från styrelsen vill tacka alla som på ett eller annat sätt har bidragit till att Skoterklubbens arbete löper på så bra.

STYRELSEN FÖR TJÄRNBERGS SKOTERKLUBB

 

<--Tillbaka till "Protokoll och verksamhets- berättelser"


 
|| Cookies || © Tjärnbergs Skoterklubb || Kontakta oss || Logga in ||