| Start | Aktuellt | BilderOm klubben | Styrelsen | Länkar | Kontakta oss |

<--Tillbaka till "Protokoll och verksamhets- berättelser"

Protokoll fört vid årsmöte med Tjärnbergs Skoterklubb 2010

Närvarande styrelsemedlemmar: Hans Andersson, Per Christian Jacobsen, Leif Larsson,

Anita Nyman, Tommy Nyman, Frenk Jacobsen samt ett 30 tal av klubbens övriga medlemmar.

1. Ordföranden Hans Andersson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppet.

2. Årsmötets behöriga utlysande godkändes.

3. Till ordförande för årsmötet valdes Hans Andersson.

4. Till sekreterare för årsmötet valdes Agnetha Boman Andersson

5. Att iämte ordföranden justera årsmötets protokoll valdes Leif Larsson och Hovar Pedersen

6. Till rösträknare valdes Glenn Strid och Tommy Nyman

7. Dagordningen godkändes.

8. Verksamhetsberättelsen genomgicks och godkändes. Bifogas som bilaga 1

9. Ekonomiska rapporten genomgicks och godkändes. Bifogas som bilaga 2

10. Revisionsberättelsen upplästes av Anita Nyman. Bifogas som bilaga 2

11. Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för 2009 års förvaltning.

12. Hilding Andersson valdes att efterträda Hans Andersson som ordförande för en tid om ett år.

13. Annica Gustavsson valdes att efterträda Mikael Berglund som sekreterare för en tid av 2 år. Hon har årsmötets bemyndigande, att tillsammans med Per Christian Jakobsen, ansvara över  bankdosan för betalningar och överföringar gällande Tjärnbergs Skoterklubb.

14. Hans Enoksen valdes att efterträda Tommy Nyman som styrelseledamot för en tid av 1 år.

15. Anita Nyman och Kenneth Wiklund omvaldes som revisorer för ett år.

16. Som revisorssuppleant omväljs Tommy Nyman och Kenneth Lundgren avgår. Godkännes som ny revisorssuppleanter görs Andreas Marklund för en tid av 1 år.

17. Valberedningen Frenk Jakobsen omvaldes och Leif Larsson avgår. Godkännes som ny representant i valberedningen görs Gunnar Andersson.

18. Inga inkomna motioner förelåg.

19. Övriga frågor.

    *Beslut om städning av befintliga leder ca 25- 26 april 2009. Alla markeringar tas bort. Vädret styr när det blir.

    *Höstupptakten blir lördag den 18 september 2010 kl.12.00 då ruskor skall huggas m.m. Kent Söderberg och Linda står som ansvariga samordnare för inköp till denna träff.

    *Stefan Andersson lovordades för sitt fina jobb som ansvarig för klubbens hemsida.

    *Ny ungdomsrepresentant utsågs, detta på grund av att klubben då har möjlighet att erhålla ett bidrag om 1.500 kronor. Till ungdomsrepresentant detta år utsågs Stefan Andersson 17 år från Arjeplog

   *Hans Andersson berättade om SOND och Nordic Asea, som med den nya tekniken fått till väl fungerande system för sina leder. Via SMS kan du aktivera dygnskort direkt och alla som kör på lederna måste ha betalat.

    * Hilding Andersson berättar om att fjällsäkerhetskommittén i Arjeplog vill att vi har någon sommaraktivitet. Som ett led i detta så har en bro körts upp till Krakajock. Den skall med helikopter lyftas på plats i sommar och ersätter den bortspolade bron. Han riktar ett tack till de inblandade i detta.

*Hans Andersson tackas av för sitt ordförandeskap och Birgitta Andersson får en vacker blomma och tackas för hennes stora betydelse för Tjärnberg.

  *Årsmötets lotterier inbringade ett antal kronor.

  * Ordförande Hans Andersson förklarar mötet avslutat!

   Piteå 15 april.

   Vid protokollet Agnetha Boman Andersson Justeras: Håvar Pedersen och Leif Larsson

<--Tillbaka till "Protokoll och verksamhets- berättelser"


 
|| Cookies || © Tjärnbergs Skoterklubb || Kontakta oss || Logga in ||