| Start | Aktuellt | BilderOm klubben | Styrelsen | Länkar | Kontakta oss |

<--Tillbaka till "Protokoll och verksamhets- berättelser"

Verksamhetsberättelse TJÄRNBERGS SKOTERKLUBB 2009

STYRELSEN:

Ordförande:
Hans Andersson 

Vice ordförande:
Per Christian ”Kikken” Jacobsen  
   
Sekreterare:
Mikael Berglund
   
Kassör:
Valborg Gustavsson 

Ledamot:
Leif Larsson

Revisorer:
Anita Nyman 
Kenneth Viklund

Revisorsupleanter:
Tommy Nyman 
Kenneth Lundgren

Valberedningen:
Frenk Jacobsen 
Leif Larsson

VERKSAMHET:

Under verksamhetsåret har vi haft 1 st medlemsmöte(årsmöte) under vilket protokoll fördes.

Utöver detta har styrelsen per telefon dryftat och fattat beslut,, som i korthet har gällt följande:

18/1 2009

Beslutades att bemyndiga Mikael Berglund att å skoterklubbens vägnar, överföra 5000:- till ett betalkort. Betalkortet ska användas för inköp av drivmedel och oljor till klubbens skoter.

12/3 2009

1/12 2010

Beslutades all överföra ytterligare 5000:- till betalkortet

Hans Andersson bemyndigades att överföra ytterligare 5000:- till betalkortet som ligger i Jäckvik.

2(3)

26/2 2010 Togs beslut om att klubbens skoter skulle på översyn till Terjes Allservica Oljebyte urordes, liksom småjusteringar. Skotern avhämtades den 5/3-10.

26/3 2010 Beslut om att Kent Söderberg, Arjeplog, skulle byta drivhjulen på skotern, då inte Terjes Allservice hade tid med detta under det tidigare besöket i början av mars. Boggin skulle samtidigt smörjas.

29/3 2010 Tillfördes ytterligare 2000:- till kortet i Jäckvik med tanke på de barnaktiviteter som är planerade till påsken. Klubben står ju for korv och bröd och dricka vid denna aktivitet

AKTIVITETER:

Fjolårets skotersäsong avslutades med att sladdar och vägvisningsstolpar stökades undan i slutet av april — början av maj. Stort tack till dem som gjorde ett storstilat arbete med detta.

Under juli månad färdigställdes förrådsbodan. Hyllor sattes upp, liksom en arbetsbänk Knutplåtarna kom på plats, liksom gavelbeslagen. Det som skulle målas vitt, i4fördes. Tack Karl-Ludvig och Stefan Andersson for er hjälp med detta

Höstupptakten ägde rum den 19 september 2009, då vi samlades för att hugga ruskor till skoterlederna. Vi passade också på att förbättra färgen på skoterförrådet

Dagens slit avslutades med surströtnming och/eller grillat, ackompanjerat med lotterier. De som orkade, stannade kvar i puben så länge den var öppen. Fortsättning för många blev sedan ett besök hos norrmännen och deras “grillplats”.

Under vårvintern har skoterlederna iordningställts. Här har några trotjänare ställt upp till 100% (Frenk, Tommy N, Gunnar A, Kikken, Hilding, Börje E och Mats N). Många mil har redan tillryggalagts med klubbens skoter, allt i syfte att preparera skoterlederna. Tyvärr är ju förutsättningarna inte de allra bästa i år pga snödjup och vatten på sjöarna. Dessutom som redan nämnts, har inte vår skotet varit helt kurant.

En träff har anordnats den 2 7/3-lo vid Riksgränsen mellan fil förerädare för Tjärnbergs -, Jäckviks - och Poicirkeins skoterklubbar och svenska polisen.

 

3(3)

Tyvärr kunde den norska polisen inte möta upp. Den som har initierat detta, är Per Christian Jacobsen. Meningen med mötet har varit att diskutera gemensamma strategier och skotervett i fjällvärlden.

Den årliga skotersafarin har genomförts genom Gunnar Anderssons försorg. Ett stort tack

Under påskhelgen har norrmännen (Hans Enolcsen m.fl)ordnat med aktiviteter för barn och ungdomar. Klubben har ställt upp med fort/king i form av korv och läsk till de deltagande ungdomarna

Stort tack till alla engagerade.

ÖVRIGT:

Klubben har erhållit bidrag från Arjeplogs Kommun med 14,000:-for 2009. Vi fick också 1,500:- i grundbidrag för samma period. Tilläggas kan också att vi har fått 14,000:-för innevarande period.

Stefan Andersson utsågs ju vid förra årsmötet till den som skulle ansvara för klubbens hemsida. Denna uppgift har han tagit på fullaste allvar. Det är en fröjd att gå inpå hemsidan och få ta del av de senaste händelserna. Han har också från styrelsens sida, försökt att lägga ut allt av vikt på nätet, såsom protokoll, kallelser, agenda, kommande möten, verksamhetsberättelser och kommande “events’. För detta storslagna arbete framför vi från styrelsen vårt varma tack till Stefan.

SLUTORD:

Vi vill tacka alla som på ett eller annat sätt har bidragit till en bra skotersäsong. Ett speciellt tack till Hilding och Birgitta Andersson för att vi har fått husera i deras lokaler på våra sammankomster.

Styrelsen

Gm.

Hans E Andersson

Ordförande.

<--Tillbaka till "Protokoll och verksamhets- berättelser"


 
|| Cookies || © Tjärnbergs Skoterklubb || Kontakta oss || Logga in ||