| Start | Aktuellt | BilderOm klubben | Styrelsen | Länkar | Kontakta oss |

<--Tillbaka till "Protokoll och verksamhets- berättelser"

Protokoll fört vid årsmöte med Tjärnbergs Skoterklubb den 18 april 2009.

Närvarande styrelsemedlemmar: Hans Andersson, Mikael Berglund, Valborg Gustavson, Per Christian Jakobsen, Leif Larsson samt ett 30 tal av klubbens övriga medlemmar.

1. Årsmötet öppnades av ordföranden Hans Andersson, som hälsade välkommen.

2. Årsmötets behöriga utlysande godkändes.

3. Till ordförande för årsmötet valdes Hans Andersson.

4. Till sekreterare för årsmötet valdes Valborg Gustavson.

5. Att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll valdes Ruth Hanne Olsen och Mikael Berglund.

6. Till rösträknare valdes Annica Gustavson och Agneta Källström.

7. Dagordningen godkändes.

8. Verksamhetsberättelsen genomgicks och godkändes.

9. Ekonomiska rapporten genomgicks och godkändes.

10. Revisionsberättelsen upplästes av Anita Nyman.

11. Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för 2008 års förvaltning.

12. Per Christian Jakobsen omvaldes som vice ordförande för en tid om två år.

13. Omval av Leif Larsson som styrelseledamot för en tid om två år

14. Omval av Valborg Gustavson som kassör för en tid om två år.

15. Anita Nyman och Kenneth Wiklund omvaldes som revisorer för ettår.

16. Omval av Tommy Nyman och Kenneth Lundgren som revisorssuppleanter för ett år.

17. Valberedningen Frenk Jakobsen och Leif Larsson omvaldes.

18. Inga inkomna motioner förelåg.

19. Övriga frågor.

Beslut om städning av befintliga leder den 25- 26 april 2009. Alla markeringar tas bort.

Förrådsboden skall färdigställas. Kontakt med Carl Ludvig Andersson med begäran om nödvändig hjälp. Hans Andersson kontaktar plåtslagare, Stefan Andersson målar vindskivor och får ersättning för detta jobb. Förrådsboden skall absolut vara färdigställd till hösten.

Höstupptakten blir lördag den 19 september 2009 kl.11.00 då ruskor skall huggas m.m.

Hans Enoksen valdes till aktivitetsledare.

Stefan Andersson utsågs till ansvarig för klubbens hemsida.

Årsmötet godkände att en ungdomsrepresentant utsågs, detta på grund av att klubben då har möjlighet att erhålla ett bidrag om 1.500 kronor. Till ungdomsrepresentant utsågs Christoffer Ashvi Hunstad, 19 år, från Norge.

Ett förslag till ledlicens utformas av styrelsen.

Hans Andersson upplyste om gällande skoterförbud. . Efter en - stunds ajournering gavs ordet till Hild5.ng Andersson som bl a tackade medlemmarna i skoterklubben för gott arbete vad gällde leder m.m.

Årsmötet avslutades med dragning av försålda lotter. Lotteriet inbringade 1.930 kronor.

Piteå dag som ovan.

Vid protokollet; Valborg Gustavson

<--Tillbaka till "Protokoll och verksamhets- berättelser"


 
|| Cookies || © Tjärnbergs Skoterklubb || Kontakta oss || Logga in ||