| Start | Aktuellt | BilderOm klubben | Styrelsen | Länkar | Kontakta oss |

<--Tillbaka till "Protokoll och verksamhets- berättelser"

 Verksamhetsberättelse för TJÄRNBERGS

SKOTERKLUBB 2008.

 

STYRELSEN:           Ordförande                Hans E Andersson                                

                                   Vice ordförande         Per Christian Jacobsen

                                   Sekreterare                 Mikael Berglund

                                   Kassör                       Valborg Gustafsson

                                   Ledamot                     Leif Larsson

                                   Revisorer                    Anita Nyman

                                                                      Kenneth Viklund

                                   Revisorsuppleanter      Tommy Nyman

                                                                      Kenneth Lundgren

                                   Valberedning              Frenk Jacobsen

                                                                      Leif Larsson

VERKSAMHET:

Under verksamhetsåret har vi haft 1 st medlemsmöte(årsmöte) under vilket protokoll fördes.

Utöver detta har styrelsen, genom telefonmöten, verkat och fattat för klubben viktiga beslut. Till dessa sk. möten finns protokoll, dels för att vi själva ska veta vad vi har beslutat, men också för att medlemmarna ska kunna ta del av besluten om så önskas.

Besluten i korthet:

25/3 2008 Ansvarig att inköpa drivmedel till klubbens skoter under våren: Micke Berglund.

20/4 2008 Beslut om att reparera växellåda till klubbens skoter och att köpa en vindruta till den samma.

2/9 2008 Beslut att förlänga serviceavtalet till ”Föreningsprogrammet” med ett år. Kostnad 990:-.

6/9 2008 Beslut om inköp av bärbar PC, bläckpatroner samt antivirusprogram med bruksanvisning.

                                                                                                                          2(3)

18/1 2009 Beslutades att bemyndiga Mikael Berglund att å skoterklubbens vägnar, överföra 5000:- till ett betalkort. Betalkortet ska användas för inköp av drivmedel och oljor till klubbens skoter.

12/3 2009 Beslutades att överföra ytterligare 5000:- till betalkortet.

                                                   

 AKTIVITETER:

 Under fjolårets sista storhelg, 1.maj, var vi ett antal medlemmar som var sysselsatta med att städa undan sladdar och hämta hem vägvisningsstolpar o.dyl. Ett stort tack till Roger Hultmo, Luleå, som med sin värstingskoter kunde hämta vägvisn.stolpen från Tjaktjajaure, trots det myckna vattnet vid strandkanterna.

Hösten inleddes  i början av okt. med en upptakt inför den kommande vintern.Det inköpta förrådet skulle sättas på plats. Stort tack till Carl-Ludvig Andersson, som trots älgjakt tog sig tid att hjälpa oss med uppsättandet. Många deltagare var sysselsatta med huggandet av björkruskor, som levererades i buntar om 10 st. Tack för detta!!

Dagens slit avslutades med surströmming och /eller grillat, ackompanjerat med lotterier. De som orkade, stannade kvar i puben till långt ut på natten, för att skölja ner surströmmingen kan tänkas.

Dagen därpå (söndag) fortsatte arbetet med förrådet, som inte helt blev färdigt. Arbetet kommer dock att färdigställas denna vårsäsong.

Under vårvintern har skoterlederna iordningsställts. Här har några trotjänare ställt upp till 100% ( Frenk, Tommy N, Gunnar A, Kikken, Micke). Över hundra mil har redan tillryggalagts med klubbens skoter, allt i syfte att preparera skoterlederna.

En träff har anordnats i början av april i Polcirkeln mellan företrädare för Tjärnbergs -, Jäckviks - och Polcirkelns skoterklubbar .Den som har initierat detta är Per Christian Jacobsen. Meningen med detta möte har varit att diskutera gemensamma strategier och skotervett i fjällvärlden.

Under påskhelgen har norrmännen ordnat med aktiviteter för barn och ungdomar. Klubben ställde upp med förtäring i form av korv och läsk.

Stort tack till alla engagerade.

                                                                                                                      3(3)

 ÖVRIGT:

Vi har varit involverade under detta verksamhetsår i en intensiv korrespondens och diskussion med Arjeplogs kommun angående bidrag till vår verksamhet.

Här har Gunnar Andersson varit till stor hjälp, dels beroende på hans närhet till Kommunhuset Tingsbacka, men också beroende på hans kännedom om vår fjällvärld runt Tjärnberg. Andra som bidragit till kunskapsinhämtandet i frågan, har varit Hilding Andersson, Frenk Jacobsen och Mikael Berglund. Ett stort tack till alla inblandade för er medverkan!!

Slutresultatet från denna samverkan blev att Tjärnbergs skoterklubb tilldelades ett kommunalt bidrag  på 14000:-. Dessa pengar är ett  mycket välkommet tillskott till vår verksamhet. Att hålla lederna i farbart skick, kostar tid och pengar, mycket pengar.

En annan bieffekt av vårt samröre med Arjeplogs kommun blev, att vi nu har registrerats och finns upptagen på kommunens hemsida. Klicka på ”För invånare” och sedan på ”Föreningsregister”!

Ett stort tack också till Gunilla Andersson som varit oss behjälplig i vår kontakt med kommunen.

SLUTORD:

Vi vill tacka alla som på ett eller annat sätt har bidragit till en bra skotersäsong. Ett speciellt tack till Hilding och Birgitta Andersson för att vi har fått husera i deras lokaler på våra sammankomster.

 Styrelsen

Gm.

 Hans E Andersson

Ordförande.

 

<--Tillbaka till "Protokoll och verksamhets- berättelser"


 
|| Cookies || © Tjärnbergs Skoterklubb || Kontakta oss || Logga in ||