| Start | Aktuellt | BilderOm klubben | Styrelsen | Länkar | Kontakta oss |

<--Tillbaka till "Protokoll och verksamhets- berättelser"

Protokoll fört vid årsmöte med Tjärnbergs skoterklubb den 29/3 2008.

Närvarande styrelseledamöter: Kennet Lundgren, Mikael Berglund, Anita Nyman i egenskap av revisor, samt ett 30-tal Medlemmar.

1. Årsmötet öppnas av avgående ordförande Kennet Lundgren som hälsar välkommen.

2. Föredragningslistan godkändes.

3. Till ordförande för mötet valdes Per-Kristian Jakobsen (Kikken).

4. Till sekreterare för mötet valdes Anita Nyman o Helene Olovsson.

5. Att jämte ordförande justera protokollet valdes Dick Andersson och Per Ahlin.

6. Till rösträknare för mötet valdes Glenn Strid o Björn-Freddy (BF).

7. Dagordningen godkändes.

8. Verksamhetsberättelsen upplästes av Kennet Lundgren. Se medföljande protokoll.

9. Ekonomisk rapport enligt Resultat och balansräkning godkändes.

10. Revisionsberättelsen upplästes och godkändes.

11. Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för år 2007- års förvaltning.

12. Val av styrelsemedlemmar för mandatperioden 2008 - 2009. I tur att avgå var följande ledamöter: Kennet Lundgren, Mikael Berglund, Micael Nyman, samt valberedningen Hovar Pedersen och Hans Eriksson.

13. Val av ny ordförande för en tid av 2 år, Hans Andersson, Odlingsg. 32 93334 Arvidsjaur. Teckningsrätt för skoterklubbens konto såväl bank som bankgiro godkändes.

14. Omval av sekreterare för en tid av 2 år, Mikael Berglund, Ymersg.8 941 51 Piteå. Teckningsrätt for skoterklubbens konto såväl bank som bankgiro godkändes.

15. Val av styrelseledamöter för en tid av 1 respektive 2 år. Omval av Micael Nyman 2 år. Nyval av Leif Larsson 1 år.

16. Val av revisorer för 1 år, Kennet Wiklund och Anita Nyman.

17. Val av revisorssuppleanter för en tid av 1 år, Tommy Nyman och Kennet Lundgren.

18. Till valberedning för årsmötet 2009 valdes Leif Larsson och Frenk Jakobsen.

19. Inga inkomna motioner.

20. Övriga frågor:

1. En grupp för sponsring och lotterier bildades som består av: Kennet Lundgren Sverige. Bjön- Freddy (BF) Norge.Lotteriansvarig Valborg Gustavsson.

2. I dagsläget är sladdskoten registrerad och försäkrad på Mikael Berglund, denna skall skrivas över på klubben så fort som möjligt. Skotergruppen som bildades förra årsmötet läggs ner.

3. Styrelsen ansvarar för skoten, Frenk Jakobsen och Gunnar Andersson är kontakt - personer för skoten, detta gäller om något gått sönder och måste lagas.

4. Skoterbodan kommer till Tjärnberg under våren 2008, då är det önskvärt att så många som möjligt ställer upp och hjälper till att få denna på plats.

5. Angående höstträffen kommer skrivelse att skickas ut till samtliga medlemmar.

6. Mötet avslutas med att Kennet Lundgren tackar för sig och lämnar över till Hans Andersson.

Tjärnberg dag som ovan

Vid protokollet:

/Anita Nyman!

Justeras:

Hans Andersson 

<--Tillbaka till "Protokoll och verksamhets- berättelser"


 
|| Cookies || © Tjärnbergs Skoterklubb || Kontakta oss || Logga in ||