| Start | Aktuellt | BilderOm klubben | Styrelsen | Länkar | Kontakta oss |

<--Tillbaka till "Protokoll och verksamhets- berättelser"

Protokoll vid årsmöte för Tjärnbergs Skoterklubb 11 mars 2006

1.        Skoterklubbens ordförande förklarar mötet öppnat och hälsar alla hjärtligt välkomna

2.        Till mötets ordförande väljs Hilding Andersson

3.        Till mötets sekreterare väljs Agnetha B Andersson

4.        Till justering av protokollet väljs Anita Nyman och Valborg Gustavsson   

5.        Till mötets rösträknare väljs  Gunnar Andersson och Mikael Berglund

6.        Dagordningen godkänns

7.        Styrelsens verksamhetsberättelse- bifogas som bilaga 1.
      Mötets ordförande kompletterar med  information om att det har varit ett möte med bl.a ordförande i Fjällsäkerhetsrådet.
      Detta hölls i Arjeplog och Tjärnbergs Skoterklubb representerades av ordförande Kenneth Lundgren

8.        Revisorernas berättelse- bifogas som bilaga 2. Revisorsuppleanterna har inga invändningar och ger full ansvarsfrihet

9.        Styrelsen ges full ansvarsfrihet den tid revisionen avser

10.      Till ordförande på ett år väljs sittande Kenneth Lundgren.
      Till Vice ordförande på två år väljs Per Christian Jacobsen och till sekreterare på två år väljs Mikael Berglund

11.      Till styrelseledamöter väljs Valborg Gustavsson (sittande 2:a   året) och
      Björn Freddy Torgersen väljs på två år.
      Till ny kassör väljs Valborg Gustavsson på två år

12.      Till styrelsesuppleanter väljs Gunnar Andersson (sittande 2:a året) och Leif Larsson väljs på 2 år

13.      Till revisorer på ett år väljs Kenneth Wiklund och Gunilla Andersson

14.      Till revisorssuppleant väljs Björn Val.
      Till valberedning väljs Görgen Åberg och Håvard Pedersen

15.      Årsavgiften fastställs efter omröstning till 100:- för enskild medlem och
     200:- för familj med barn upp till 18 år.
     Nya medlemskort kommer att tryckas upp där alla familjemedlemmar ska anges.                                        

     Förändring i stadgar: Betalande medlem över 18 år ger en röst.

    16.    Inga förslag inlämnade

    17.    De övriga frågor som behandlades: 1) Inköp av sladdskoter-

            Kenneth Lundgren har begärt in offert från Lindbloms Marina. Offerten bifogas som bilaga 3.
Sextio procent av inköpssumman kan sökas som bidrag från kommunen dock endast vid inköp av fyrtaktare av hänsyn till miljön. Ny offert ska begäras in.
För arbete med detta bildas en Skoterkommitté.
Den består av Mikael Berglund, Kenneth Lundgren, Per Christian Jacobsen samt Gunnar Andersson. 

                                                          2) Ersättning till sladdning-

            Efter omröstning godkändes att sladdansvarig för respektive led får 1000:- att fördela till de som sladdar.                                                                                

                                                          3) Underhåll av sladdar-

            Ledansvarig informerar sladdare om informationsplikt vid ev. sönderkörning.
Den som drar sladden måste vara 16 år och inneha förarbevis.

    18.    Mötets ordförande Hilding Andersson tackar alla som var med vid vårröjningen föregående år och förklarar mötet avslutat!

 <--Tillbaka till "Protokoll och verksamhets- berättelser"


 
|| Cookies || © Tjärnbergs Skoterklubb || Kontakta oss || Logga in ||