| Start | Aktuellt | BilderOm klubben | Styrelsen | Länkar | Kontakta oss |

<--Tillbaka till "Protokoll och verksamhets- berättelser"

Protokoll från Informationsträff för Tjärnbergs Skoterklubb 2 april 2005

Mötet öppnas av klubbens ordförande Kenneth Lundgren

Förslag till punkter att informera och diskutera:

1) Klubbens mål och inriktning

2) Ledarbete Sommar/Vinter

3) Miljöinriktning

4) Ekonomi

5) Trivselåtgärder, aktiviteter, lotterier

6) Frivilliga insatser. Ev ersättning?

7) Medlemsinfo

8) Hemsida

9) Info o kuriosa till skotertidningama

10) Presentation av styrelsemedlemmama

11) Medlems- och ledavgifter

12) Övriga frågor

1) Klubbens mål och inriktning anges i klubbens stadgar. Vi måste få till en god ledmärkning och bättre information kring denna.

Hilding Andersson informerar om att kraven på landets skoterklubbar kommer att öka när det gäller ansvar för bl.a. miljö och utveckling i fjällvärlden

2) Ledarbetet har hittills gått bra. Nya leder har röjts och tagits i bruk, skyltar (provisoriska) har satts upp och sladdningen har fortgått hela vintern. Sladdar har köpts in och tillverkats så dessa är bara att koppla bak på skotern och dra för vem som helst. Information om att vi alla måste hjälpas åt! En loggbok kommer att sättas upp vid sladdarna så vi vet när och var det är sladdat.

En muntlig överenskommelse är gjord mellan Jäckviks Skoterklubb och Tjärnbergs Skoterklubb. Jäckviks Skoterklubb sladdar till Tjämberg under veckorna och Tjärnbergs Skoterklubb sladdar till Hornavan en gång/ helg

Ringselet vill göra en led som går från Ringselet till Tjärnberg. Diskussion pågår.

Förslag om fasta tider för stakning av vissa leder ex Tjitjakleden . Tidigarelägga stakning till ex sista februari.

För rusktagning och röjning av leder föreslås en arbetshelg. Ingen helg avsätts varpå vi får återkomma om info kring denna.

Många frivilliga anmälde sig för div. uppdrag kring förbättring av lederna. Linda Lidén har fixat en pall med plogpinnar från Norsjö, Birger Johansson kommer att tillverka och måla vägvisningsskyltar, anslagstavlor samt nya kryss för ledmarkering gör Leif Larsson och Kenneth Lundgren har fixat impregnerade stolpar för uppsättning av skyltarna. En kanonstart har vi fått när det gäller lederna så nu är det bara.. .Keep on working...!!

3) Miljöinriktningen - Det är viktigt med miljöarbete i alla lägen, inte minst när det gäller ansökan om bidrag. Även viktigt att vi håller en god relation med myndigheter och låter dem förstå att vi har ett miljötänkande med i vår handlingsplan. Vi måste alla hjälpas åt att hålla fjället rent. Om ni plockar skräp och annat, så hör gärna av er till sekreteraren Agnetha Boman för dokumentation.

4) Ekonomi- Kassör Gertrud Åberg informerar om att vi på mötesdagen är 77 medlemmar vilket är mycket bra på kort tid. 1 klubbens kassa finns 10.500 kr och lotterier pågår som väntas inbringa ytterligare någon krona.

Bidrag kommer att sökas från Arjeplog Kommun som har en summa att fördela mellan skoterklubbarna i Kommunen. Vi väntar med spänning!

5) Trivselåtgärder och aktiviteter - Lotterier pågår som tidigare sagts. Inför 1:a maj planeras en skoterorientering (om snön behagar ligga kvar). Vi hoppas kunna ha lite korvgrillning vid maj -brasan och ev. mer aktiviteter. Hoppas att många kommer!

Inför nästa år ska vi försöka köra en kurs för förarbevis på snöskoter. Info kommer! Ett nytt vindskydd är byggt på Järtajaures östra strand vid den nydragna leden.

6) Frivilliga insatser Beslut om ersättning tas vid årsmöte när vi ser hur klubbens ekonomi ser ut. Vi har ett flertal som jobbat otroligt mycket med lederna och dessa ger vi en stor eloge och ett varmt tack! Ingen nämnd och ingen glömd!

7) Medlemsinfo- Alla var överens om att vi skulle göra någon typ av utskick två gånger/ år. Ett på hösten och ett mitt i säsongen på vårkanten.

8)Hemsida- Alla eniga om att en hemsida är ett måste. Linda Lidén tar på sig att göra den och den kommer att heta www.tjarnbergs-sk.se .Hon vill ha bilder, förslag och funderingar till denna. Den kommer att innehålla stadgar, info om styrelsemedlemmar, diskussionsforum ochtroligtvis någon enkel ledkarta m.m.

9) Info och kuriosa till skotertidningarna - Skicka in bilder och små berättelser, göra oss börda och synas.

10) Info om styrelsemedlemmar - De som var där presenterade sig och vi talade om vem resterande medlemmar i styrelsen är. Styrelsen består av:

Ordförande: Kenneth Lundgren

Vice Ordförande: Per Christian Jacobsen

Sekreterare: Agneta Boman

Kassör: Gertrud Åberg

Ledamot: Valborg Gustavsson

Suppleanter: Mikael Nyman, Leif Larsson, Gunnar Andersson

Revisorer: Gunilla Andersson, Kennet Wiklund

Revisorsuppleant: Helene Olovsson 

<--Tillbaka till "Protokoll och verksamhets- berättelser"


 
|| Cookies || © Tjärnbergs Skoterklubb || Kontakta oss || Logga in ||